Vietjet mở 5 chặng bay quốc tế mới

Hãng hàng không Vietjet chính thức mở 5 chặng bay quốc tế mới từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt, Đà Nẵng – Bangkok/ TP.HCM – Chiang Mai/ TP.HCM – Phuket